Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Marii Magdaleny w Brzyskach

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Marii Magdaleny w Brzyskach

O Parafii


Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach wzniesiono w latach 1867 – 1879. Jest to budowla w stylu neogotyckim, głównie z kamienia ciosowego, pokryta blachą miedzianą. W szczytowej części kościoła znajduje się dzwonnica z dwoma dzwonami. Wewnątrz kościół jest trzynawowy (długi 31 m, szeroki w nawie głównej 8 m, w nawach bocznych 2 m, z dwoma kaplicami). Główny ołtarz wykonany jest z wapienia i piaskowca. Powstał on w pracowni braci Trembeckich w Krakowie. W ołtarzu mieści się obraz św. Marii Magdaleny, patronki brzyskiego kościoła. Pozostałe cztery ołtarze wykonane są z czarnego dębu. Poniżej balustrady, po prawej stronie nawy, ustawiona jest kamienna chrzcielnica, wykuta w kształcie kielicha. Ambona znajduje się po lewej stronie nawy głównej. Gotyckie ławki wykonane są z drewna dębowego.

 

Historia Kościoła 

Pierwsze odnotowane wiadomości o kościele i jego uposażeniu pochodzą z drugiej połowy XV wieku, w „Liber beneficiorum” Jana Długosza. Z tej to księgi dowiadujemy się, że parafia Brzyska miała wówczas Kościół drewniany pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, a właścicielem, a zarazem kolatorem kościoła był opat tyniecki. Obecny kościół parafialny w Brzyskach był budowany w latach 1867 – 1879 . W dniu 8 września 1879 r. ks. Jan Kolbuszowski, dziekan brzostecki, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła. Wyposażanie kościoła rozpoczęto dopiero w 1884 r. Prace trwały do 11 czerwca 1893 r. Wtedy to sufragan przemyski Jakub Glazer dokonał konsekracji kościoła. W późniejszych latach były wielokrotnie prowadzone prace przy kościele, wykonano elewację, polichromię wewnątrz kościoła. Czas zrobił swoje, świątynia była w opłakanym stanie. W 1997 r. ze składek parafian, przy pomocy rodaków ze Stanów Zjednoczonych został przeprowadzony gruntowny remont kościoła. Wymieniono całe pokrycie dachowe na blachę miedzianą, zrobiono od nowa elewację kościoła oraz malowanie zewnętrzne. W 1998 r. został odrestaurowany kamienny cokół wokół kościoła. W roku 1999 p. Eugeniusz Kozłowski z Brzysk wykonał ławki do naw bocznych kościoła. W latach 2000-2007 była budowana nowa plebania. W roku 2007 zostały zrobione dwa nowe konfesjonały przez p. Eugeniusza Kozłowskiego. w tymże roku firma p. Dariusza Piszczek z Dębowca wykonała chodnik z kostki brukowej wokół kościoła. W roku następnym ta sama firma wykonała nowe schody główne do kościoła oraz kutą barierkę. W roku 2008 p. Mariusz Żychowski z Cieklina wykonał ogrzewanie nawiewowe w kościele. Natomiast firma „Partner” p. Józefa Stach z Limanowej zamontowała drugie wewnętrzne okna w kościele wykonane z aluminium. By upiększyć obejście wokół kościoła p. Robert Pogorzelski w roku 2009 wykonał piękne skalniaki wokół kościoła. Po blisko 60 latach, od sierpnia 2009 do kwietnia 2010 firma Artystyczno-Malarska państwa Wiesławy i Wiesława Odrońców z Żegociny przeprowadziła odnowienie polichromii w całym kościele. Również zostały odnowione: tabernakulum, ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, organy oraz wszystkie żyrandole. Przy tej okazji wymieniono także instalację elektryczną i nagłośnieniową oraz zamontowano kuranty. W roku 2011 wykonana została posadzka granitowa w prezbiterium oraz kaplicach bocznych kościoła.

 

Odpust parafialny: 22.07.

Kościół filialny: Wróblowa p.w. św. Maksymiliana Kolbe, odpust 14.08.