Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Marii Magdaleny w Brzyskach

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Marii Magdaleny w Brzyskach

Sakramenty


 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO:


1. Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć. 
2. Chrzest dziecka ma się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza. 
3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie” (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2). 
4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. W kancelarii należy przedstawić: 
a) odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC;
b) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub odbył się w innej parafii).
c) zaświadczenie o chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych (jeśli mieszkają w innej parafii).
5. Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego: 
a) ukończone 16 lat.
b) katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary i moralności.
c) młodzież szkolna przedstawia zaświadczenie o uczęszczaniu na katechezę.
6. Chrzest osoby dojrzałej odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

Rozpoczęcie przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna się w I klasie gimnazjum. Kandydaci otrzymują indeksy formacyjne, z którymi przystępują do comiesięcznej spowiedzi. Ponadto kandydaci przygotowują się przez systematyczny udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii, a także w spotkaniach formacyjnych podawanych wg niedzielnych ogłoszeń.
Świadek Sakramentu Bierzmowania powinien spełniać te same warunki co chrzestny (pt. 5 a,b,c – Sakrament Chrztu Św.).

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII:

Godziny sprawowania Sakramentu Eucharystii podane są w zakładce Msze Święte. Intencje mszalne przyjmuje się w kancelarii parafialnej.

 

SAKRAMENT POKUTY:

Spowiedź w naszej parafii jest możliwa przed każdą Mszą św., a także: w I piątek miesiąca od godziny 17:00 do 18:00 (czas letni) od 16:00 do 17:00 (czas zimowy)dla dzieci i młodzieży w środę przed I piątkiem miesiąca od godziny 17:00 do 18:00 (czas letni) od 16:00 do 17:00 (czas zimowy).

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH:

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to Sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych. Osobom ciężko chorym (nie tylko umierającym) udzielamy tego Sakramentu w ich domach. Sakramentu tego nie udziela się zmarłym!
W domu należy przygotować:

1. Stół nakryty białym obrusem, a na nim:
2. Zapaloną gromnicę,
3. Krzyż,
4. Wodę święconą i kropidło.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Narzeczeni powinni zgłosić zamiar zawarcia Sakramentu Małżeństwa w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Wówczas otrzymują potrzebne informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z zawarciem tego Sakramentu. Przygotowanie podzielone jest na 3 wizyty w kancelarii:

I wizyta

 1. Dokonanie rezerwacji daty i godziny ślubu.
  2. Wymagane dokumenty: 
  a) dowód osobisty, 
  b) metryka chrztu (z zaznaczeniem że do ślubu, z datą do 6 miesięcy wstecz), 
  c) świadectwo z religii ze szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej (całość znajduje się w indeksie formacji do Bierzmowania),
  d) dane świadków Sakramentu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

II wizyta

 1. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego.
  2. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku jakichkolwiek okoliczności, które mogą wykluczyć zawarcie Sakramentu Małżeństwa.
  3. Dostarczenie zaświadczenia z punktu Poradnictwa Rodzinnego. 
  4. Dostarczenie świadectwa o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

III wizyta

 1. Uzupełnieni danych w protokole.
  2. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych.
  3. Zaświadczenie o odbytej spowiedzi przedślubnej (można podać w dzień ślubu).

 

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA:

Zachęcamy do gorliwej modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich. W każdy I czwartek miesiąca modlimy się w tej intencji. Szczegółowe informacje dla kandydatów udzielane są w kancelarii parafialnej i u katechetów.

 

POGRZEB:

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego: 
1 – akt zgonu.
2 – zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych i Wiatyku (Komunii świętej) jeśli zgon nastąpił w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
3 – jeśli zmarły był z innej parafii lub od 6 miesięcy przebywał poza parafią, wówczas potrzebne jest pozwolenie od proboszcza miejsca (tam gdzie ostatnio mieszkał).